Behandling av personuppgifter

Här kan du läsa om hur vi hanterar de personuppgifter som samlas in genom webbplatserna.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer och e-postadress. I personuppgiftslagen (PuL,1998:204) finns regler för hur personuppgifter får behandlas.

Personuppgiftslag (1998:204) på riksdagens webbplats

Personuppgiftsansvarig

Regeringskansliet är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på webbplatserna regeringen.se och government.se.

Ändamål för behandlingen

Regeringskansliet behandlar personuppgifter som inkommit via webbplatserna när:

  • du anmäler dig till utbildningar, konferenser och andra evenemang som Regeringskansliet arrangerar
  • du beställer tryckt material
  • du prenumererar på innehåll från webbplatsen via e-post
  • du söker ett jobb via webbplatsen

Rätt att begära information

Du har enligt 26 § PuL rätt att en gång per kalenderår begära information om de personuppgifter som behandlas om dig hos Regeringskansliet oavsett om dessa samlats in via webbplatserna eller på annat sätt. Om du vill ha sådan information, ska du lämna en skriftligt undertecknad begäran till oss. Begäran ska enligt PuL göras på papper, och kan inte skickas med e-post.

Skicka din ansökan till:
Personuppgiftsansvarig
Regeringskansliet
103 33 Stockholm 

Rätt att begära rättelse

Du har enligt 28 § PuL rätt att begära rättelse om myndigheten har behandlat uppgifter om dig felaktigt.