Sverige utökar sina insatser för att stoppa ebolaepidemin i Västafrika

Sverige har idag avsatt ytterligare 105 miljoner kronor i humanitärt stöd för att avhjälpa ebolaepidemin i Västafrika. Stödet går, efter beslut av Sida, främst till FN-organ (UNICEF, WHO och WFP) i deras gemensamma kamp för att bekämpa epidemin. Sveriges sammanlagda insatser för att bekämpaepidemin uppgår därmed till ca 145 miljoner.

- FN kraftsamlar nu för att stoppa smittspridningen och se till att de drabbade får vård. Att omvärlden arbetar tillsammans på ett kraftfullt och samordnat sätt är avgörande för att nå framgång, säger biståndsminister Isabella Lövin.

En del av Sidas stöd går också till att stödja sjukvårdspersonal på ebolaklinikerna. MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) ges 25 miljoner kronor för att på plats i Liberias huvudstad Monrovia ordna boende och sjukvård för upptill 200 sjukvårdare.

- Att sjukvårdspersonal kan arbeta på ett bra sätt är en förutsättning för att hjälpa människor och stoppa smittspridningen, säger biståndsminister Isabella Lövin. Trygga arbetsförhållanden och möjlighet att själv få sjukvård är avgörande för att läkare och sjuksköterskor från andra länder ska kunna ställa upp, betonar Isabella Lövin.

Regeringen ser just nu över hur Sverige ytterligare kan bistå i kampen mot det pågående ebolautbrottet i Västafrika.