Avtal med Sveriges Kommuner och Landsting om rehabiliteringsgarantin

Regeringen har idag slutit avtal med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om rehabiliteringsgarantin för 2015.

Rehabiliteringsgarantin är en ettårig återkommande överenskommelse mellan regeringen och SKL om ersättning för vissa rehabiliteringsinsatser. Rehabiliteringsgarantin uppgår till 750 miljoner kronor. Merparten går till landstingen som ersättning för genomförda KBT-behandlingar och teambaserade behandlingar av patienter med långvarig smärta. Ett mindre belopp går till forskning och utveckling.

Statssekreterare Therese Svanström Andersson och verkställande direktör för SKL Håkan Sörman undertecknade den 15 december en ny överenskommelse om rehabiliteringsgarantin för 2015. Överenskommelsen blir giltig i och med dagens regeringsbeslut.

– Ohälsotalen ökar i Sverige. Fler blir sjukskrivna och längden på sjukskrivningar ökar. Då är det av yttersta vikt med riktade insatser både för rehabilitering och för att förebygga sjukskrivningar, säger Therese Svanström Andersson.

– Målet med rehabiliteringsgarantin är att genom rehabiliteringsinsatser se till att fler kommer tillbaka till arbete och att förebygga sjukskrivningar. Vi har sett positiva resultat av rehabiliteringsgarantin och träffar därför avtal om ytterligare ett år, säger statssekreterare Therese Svanström Andersson.