Förlängd tid för utredningen om skatteregler för incitamentsprogram

Utredningen om skatteregler för incitamentsprogram har begärt förlängd utredningstid. Regeringen har i dag beslutat att förlänga utredningstiden i enlighet med begäran.

Skälet för förlängningen är att den utredningstid som beslutats i praktiken har blivit betydligt kortare än vad som avsågs vid tillsättandet. De frågor som uppdraget gäller är omfattande och komplexa. Det är angeläget att utredningen får förutsättningar att genomföra uppdraget på bästa sätt.

Tilläggsdirektivet innebär att uppdraget ska redovisas senast den 15 mars 2016.

Kontakt

Fredrik Kornebäck
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00