Utredning om avståndsbaserad vägslitageskatt för tunga lastbilar

Regeringen har beslutat tillsätta en utredning som ska lämna förslag på hur en avståndsbaserad vägslitageskatt för tunga lastbilar kan utformas.

Ordförklaringar

Ordlista

Genom en vägslitageskatt kan den tunga trafiken i större grad bära de kostnader den orsakar på samhällsekonomin, så som vägslitage och föroreningar. Skatten ska omfatta svenska och utländska lastbilar som trafikerar de svenska vägarna.

Att införa en vägslitageskatt skulle även:

  • bidra till att regeringens mål om att minska miljöpåverkan från transportsektorn nås
  • bidra till att vissa långväga godstransporter flyttas från lastbil till t.ex. tåg och sjöfart
  • ge ökade möjligheter att styra mot mer miljöanpassade lastbilar
  • öka möjligheterna till kontroll av regelefterlevnaden i stort bland de aktörer som utför tunga vägtransporter, beroende på utformningen.

Utredningen ska ta fram ett förslag till teknisk lösning och nödvändiga förfaranderegler för en vägslitageskatt. Utredningen ska även bland annat ta fram förslag på utformningen och omfattningen av skatteuttaget samt göra konsekvensanalyser.

Uppdraget ska redovisas senast den 9 december 2016. Utredningen ska ske i form av en kommitté med tidigare rättschefen Vilhelm Andersson, ordförande och chefsrådmannen Johan Sanner, ledamot.

Kontakt

Fredrik Kornebäck
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon 08-405 10 00 (växel)
Mobil 072-543 84 87
e-post till Fredrik Kornebäck, via registrator
Miriam Abu Eid
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-216 95 65
e-post till Miriam Abu Eid, via registrator