Insatserna i Afghanistan ska utvärderas

Regeringen har i dag beslutat att tillsätta en utredning för att utvärdera den samlade svenska insatsen i Afghanistan 2002-2014. Utredningen kommer att ledas av Tone Tingsgård, tidigare riksdagsledamot och vice ordförande i riksdagens försvarsutskott.

– För att dra viktiga lärdomar av Sveriges insatser i Afghanistan för fortsatta och framtida insatser tillsätter regeringen nu en utredning ledd av Tone Tingsgård, säger utrikesminister Margot Wallström.

Tillsammans med ett fyrtiotal andra länder har vi deltagit i en av de mer omfattande och långvariga internationella insatserna sedan andra världskriget. Drygt 9 000 svenska män och kvinnor har deltagit i den svenska militära insatsen inom ISAF mellan 2002 och 2014. Afghanistan är även en av de största mottagarna av svenskt bistånd.

– Vi har i Afghanistan bidragit till flickors tillgång till utbildning, till utbyggnaden av hälso- och sjukvården, samt till att förbättra situationen för demokrati och mänskliga rättigheter. Det är viktigt att vi noga granskar våra insatser och drar lärdomar, säger utrikesminister Margot Wallström.

Utredningen ska titta på resultaten som har uppnåtts, om vi har nått de mål som ställts upp, om våra resurser har använts på bästa sätt, liksom en rad andra frågor såsom hur den civil-militära samverkan har fungerat.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2016.

Kontakt

Victor Harju
Pressekreterare, Statsrådsberedningen
Telefon (växel) 08-405 10 00
Peter Skeppström
Pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Annika Flensburg
Pressekreterare hos biståndsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00