Anders Ygeman har entledigats, Inrikesminister

-

Uppdrag till Polisen om utsatta EU-/ESS-medborgare

I dag ger regeringen Polismyndigheten i uppdrag att föreslå åtgärder för att motverka brottslighet som riktas mot utsatta EU-/EES-medborgare. I uppdraget ingår även att föreslå åtgärder mot annan brottslighet som begås i anslutning till tiggeri eller tillfälliga boplatser.

– Vi får allt fler rapporter om våld mot personer som tigger och att människohandelsbrott med tiggeri som syfte ökar. Detta är oacceptabelt, därför ger vi polisen i uppdrag att föreslå åtgärder för att motverka brottslighet som begås i anslutning till tiggeri, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Uppdraget till Polismyndigheten är en del av ett samlat åtgärdspaket för att bekämpa utsatthet och tiggeri, med målet att ingen ska behöva tigga i Sverige. De samlade åtgärderna rör reformområdena:

  • Ökad samverkan inom EU
  • Tydligare regler i Sverige
  • Nära samarbete med civilsamhällesorganisationer

Polismyndigheten ska redovisa uppdraget till regeringen senast 30 november.

Uppdrag till Polismyndigheten om brottslighet som riktas mot utsatta EU- och EES-medborgare och annan brottslighet i anslutning till tiggeri eller tillfälliga boplatser

Kontakt

Victor Harju
Pressekreterare, Statsrådsberedningen
Telefon (växel) 08-405 10 00