Sveriges nationella handlingsplan för företagande och mänskliga rättigheter ska stödja svensk export

Idag lanserade Mikael Damberg regeringens svenska handlingsplan för företagande och mänskliga rättigheter som tagits fram i dialog med företag, fackliga organisationer, myndigheter och civilsamhället.

Ordförklaringar

Ordlista

Handlingsplanen har utarbetats utifrån FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

- Jag är väldigt nöjd med att Sverige som sjätte land i världen antar en nationell handlingsplan för företagande och mänskliga rättigheter. Planen är ett steg på vägen för att stötta svenska företag i deras hållbarhetsarbete i Sverige och utomlands. Ett aktivt hållbarhetsarbete är en konkurrensfördel som bidrar till starkare svenska exportföretag, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Kontakt

Ann Wolgers
Pressekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Telefon 08-405 10 00 (växel)
Mobil 072-543 87 07
e-post till Ann Wolgers