Biståndsministern besöker Kenya

Biståndsminister Isabella Lövin anländer i dag den 7 september till Kenyas huvudstad Nairobi för ett två dagarsbesök. Besöket sammanfaller med arbetet att ta fram en ny svensk femårig Kenya-strategi för utvecklingssamarbetet.

I programmet ingår bland annat samtal med företrädare för Kenyas regering, det kenyanska civilsamhället, FN-organ samt kenyanskt näringsliv. Fokus för diskussionerna kommer att vara utvecklingssamarbetet mellan Sverige och Kenya, men också den inrikespolitiska situationen i Kenya med fokus på viktiga frågor så som mänskliga rättigheter, korruption och transparens. Även klimat- och miljöfrågor i en regional kontext samt den humanitära situationen i Kenya kommer att diskuteras under besöket.

- Kenya är ett viktigt samarbetsland för Sverige, vi har gett bistånd till Kenya i mer än 50 år. Jag ser fram emot att lyssna på olika perspektiv och se hur Sverige bäst kan stödja Kenya i framtiden. Det är också viktigt att samtala om gemensamma globala utmaningar, inte minst givet Kenyas växande ekonomi och roll som aktör i regionen, säger biståndsminister Isabella Lövin.

Kenya tar emot ett stort antal flyktingar varje år från framför allt Sydsudan och Somalia.

- Det är viktigt för Sverige och andra länder i Europa att diskutera hur vi kan stödja Kenya i deras arbete för att hjälpa flyktingar som flyr från förtryck och våld, säger biståndsministern.

 

Kontakt

Annika Flensburg
Pressekreterare hos biståndsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00