Ibrahim Baylan och Maroš Šefčovič diskuterade bioenergins roll i EU:s energiomställning

Energiminister Ibrahim Baylan och Maroš Šefčovič, vice ordförande för EU-kommissionen och ansvarig för Energiunionen träffades den 13 oktober i Stockholm. De diskuterade möjliga lösningar på omställningen av energisektorn inom EU. Ibrahim Baylan betonade att Sverige har visat att det är möjligt att minska klimatutsläppen och samtidigt ha en stark ekonomisk tillväxt.

- Sveriges framgångsrika omställning inom värmesektorn där vi gått från kol och olja till nästan uteslutande förnybara källor går att tillämpa på flera håll inom EU. Men en sådan övergång kräver medvetna politiska val, säger energiminister Ibrahim Baylan. Därför har Maroš Šefčovič och jag bland annat pratat om långsiktiga regler för bioenergi och om vikten av systemtänk inom energisektorn. 

- Den svenska regeringen välkomnar EU-kommissionens förslag till en Energiunion och stödjer ambitionen att EU ska vara världsledande inom förnybart. Att sätta ramarna för ett långsiktigt hållbart, säkert energisystem med konsumenten i centrum och konkurrenskraftiga priser går dessutom hand i hand med den svenska Energikommissionens arbete, säger energiminister Ibrahim Baylan. 

Programmet den 13 oktober avslutades med att besöka Fortum Värmes biobränsleeldade kraftvärmeverk. Ibrahim Baylan berättar: 

- Från svensk sida ville vi belysa i praktiken hur vi använder biobränslen och vilken plats de kan ta i EUs energiomställning. Inom värmesektorn och som drivmedel för transporten kan de spela en nyckelroll.

Kontakt

Therese Knapp
Pressekreterare hos energiminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Energiunionen

Inom EU pågår arbetet med Energiunionen som är kommissionens handlingsplan för EU:s energipolitik till 2030. EU-kommissionens ambition är att EU ska vara världsledande inom förnybart.