Lagändring för förlängd skattebefrielse av biodrivmedel

Regeringen har idag överlämnat en proposition till riksdagen om en lagändringar avseende skattebefrielse för biodrivmedel. Lagändringarna innebär att biodrivmedel ska fortsatt vara skattebefriade, om de uppfyller vissa villkor.

- Att Sverige har tillgång till biodrivmedel är en förutsättning för att vi ska kunna ställa om till en fossilfri fordonsflotta. Jag är glad att vi nu kan ge branschen tydliga besked om vad som gäller efter 1 januari 2016, kommenterar energiminister Ibrahim Baylan. 

Lagändringarna görs för att anpassa de svenska reglerna till EU’s regler om statsstöd. Tillsammans med lagändringarna har regeringen ansökt till EU-kommissionen om förlängt statsstödsgodkännande för skattebefrielsen. Ansökan för biogas som drivmedel har gjorts för perioden 1 januari 2016 till och med 2020, och för andra hållbara biodrivmedel avser ansökan tiden till och med 2018.

- Detta är ett första steg i att skapa stabila villkor för biodrivmedel. Vi fortsätter därför vårt arbete mot EU-kommissionen parallellt med denna lagändring, för att så snabbt som möjligt få långsiktigt hållbara regler på plats. 

Lagändringarna säger att nedsättningen av energi- och koldioxidskatt för biodrivmedel villkoras med att den som begär avdrag har ett så kallat anläggningsbesked. Anläggningsbesked ges till biodrivmedel som inte är livsmedelsbaserad eller som är livsmedelsbaserad men som har producerats i en anläggning som tagits i drift före 31 december 2013 och inte är fullständigt avskriven. 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

Kontakt

Therese Knapp
Pressekreterare hos energiminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00