Regeringen föreslår modernare rättegångar som förenklar för brottsoffer och vittnen

Ljud- och bildinspelningar ska användas oftare vid förhör i svenska domstolar. Det minskar statens kostnader för inställda rättegångar samtidigt som det underlättar för brottsoffer och vittnen. Så lyder förslaget i propositionen En modernare rättegång II som regeringen överlämnat till riksdagen.


Det är ett stort problem att rättegångar ställs in för att personer som är åtalade för brott inte kommer till huvudförhandlingar. Inställda rättegångar kostar samhället mycket pengar och orsakar vittnen och brottsoffer onödig oro när domstolsprocesserna drar ut på tiden. Dessutom försämras rättssäkerheten eftersom muntliga vittnesmål ofta blir sämre ju längre tiden går.

Därför föreslår regeringen att brottsoffer och vittnen ska kunna lämna sina berättelser direkt i form av ljud eller bild oftare än vad som görs i dag. Dessa inspelningar ska sedan kunna användas vid den kommande huvudförhandlingen. På så sätt behöver inte brottsoffret eller vittnet komma till domstolen upprepade gånger. Regeringen föreslår också en möjlighet att återanvända inspelningar om en rättegång måste tas om.  

— Jag ser det som viktiga förslag för att både öka rättssäkerheten men också underlätta för tålmodiga brottsoffer och vittnen, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Ett annat växande problem är att rättegångarna blir allt mer omfattande. Regeringen föreslår därför att hovrätterna i större utsträckning ska kunna hänvisa till ljud- och bildupptagningar av förhör som redan genomförts i tingsrätten. Det kan korta processen i stora mål och förenkla planeringen av förhandlingarna.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2016.

Prop. 2015/16:39 En modernare rättegång II

Kontakt

Jonatan Holst
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Charlotte Kugelberg
Ämnesråd
Telefon (växel) 08-405 10 00