Regeringen har beslutat att öppna ett generalkonsulat i New York

Regeringen har idag beslutat att uppgradera den svenska närvaron i New York genom att öppna ett lönat generalkonsulat. Generalkonsulatet öppnar i december och ersätter det honorära konsulat som finns idag.

Inriktningen vid generalkonsulatet i New York ska vara att främja bilden av det innovativa, kreativa och konkurrenskraftiga Sverige av idag. Handels- och investeringsfrämjandet vid generalkonsulatet förutses till stor del vara inriktat mot att förmedla kunskap och erbjuda ett nätverk och en plattform för främjandeaktiviteter för svenska företag.

– I ljuset av Sveriges nya exportstrategi ser vi ett behov av ett generalkonsulat i New York, en av världens viktigaste städer för främjande av varumärket Sverige. Näringslivet efterfrågar en offentlig svensk närvaro på plats för att främja kontakter, handel och investeringar med USA, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Konsulatet ska också arbeta med kulturfrämjande och bidra till ett ökat samarbete mellan Sverige och USA på kulturområdet samt stärka möjligheterna för svenska kulturutövare att verka i New York. Generalkonsulatet ska även bedriva konsulär verksamhet.

– Med ett generalkonsulat i en av världens viktigaste städer kan vi skapa större kunskap om och förtroende för Sverige och svenska lösningar. New York är en prioriterad stad för Sverige med ett stort antal svenskar och svenska företag, säger utrikesminister Margot Wallström.

Generalkonsulatet kommer under en tid att använda de lokaler som det nuvarande honorära konsulatet sitter i. Under nästa år planerar generalkonsulatet att flytta till nya kanslilokaler. Den nya utlandsmyndigheten kommer att bemannas av två personer från UD samt ett antal lokalanställda. Regeringen har ännu ej fattat beslut om vem som blir generalkonsul.

Kontakt

UD:s presstjänst
Telefon 08-405 50 10
e-post till UD:s presstjänst
Erik Wirkensjö
Pressekreterare hos utrikesminister Margot Wallström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-3176471
e-post till Erik Wirkensjö
Ann Wolgers
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00