Återfall i brottslighet ska leda till ny påföljd

Återfall i brottslighet ska leda till ny påföljd. Det föreslår regeringen i ett förslag som skickas till Lagrådet.

I dag leder inte alltid återfall i brott till ett skärpt ingripande. Regeringen föreslår nu att regleringen om påföljdsbestämning efter tidigare dom ändras. Som huvudregel ska domstolarna framöver bestämma att nya brott som begås efter en tidigare dom men innan den påföljden helt har verkställts ska leda till en särskild påföljd.

Det är viktigt att samhällets markering mot återfall i brott blir konsekvent och tydlig. Den som är dömd och begår nya brott ska mötas av en skärpt reaktion.

Regeringen föreslår också att tidsperioden för när återfall ska kunna ge en skärpt reaktion sträcks ut. I dag utgår domstolen från tidpunkten när det första brottet begicks. Detta ska ändras så att tidpunkten för domen i stället ska vara utgångspunkt.

Lagrådsremiss: Ny påföljd efter tidigare dom

Kontakt

Jonatan Holst
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Frida Göranson
Kansliråd
Telefon 08-405 17 46
e-post till Frida Göranson