Utredning om skatt på flygresor

Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Det är därför rimligt att utreda hur flyget kan bära en större del av kostnaden för sina klimatutsläpp. Samtidigt spelar flyget en stor roll för jobb och tillväxt i hela landet, inte minst för de delar som ligger långt ifrån storstadsregionerna.

Ordförklaringar

Ordlista

Regeringen tillsätter därför idag en utredning som ska se över hur en skatt på flygresor kan utformas så att flygets klimatpåverkan kan minska.

I utredningens uppdrag ligger bland annat att:

  • Ge förslag på hur skatten ska utformas för att uppmuntra konsu-menter att välja mer miljövänliga alternativ.
  • Se över hur skatten kan uppmuntra flyget till effektivare transporter och minskad klimatpåverkan.
  • Ta i beaktande att skattens utformning ska samverka med de nä-rings-, transport- och regionalpolitiska målen om bl.a. jobb, till-gänglighet och konkurrenskraft i alla delar av landet.

Utredare ska vara chefsjuristen Gabriella Loman och uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2016.

Dir. 2015:106 Skatt på flygresor

Kontakt

Miriam Abu Eid
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-216 95 65
e-post till Miriam Abu Eid, via registrator
Marc Gren
Kansliråd/Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 31 48