Anna Johansson har entledigats, Infrastrukturminister

-

Jonas Bjelfvenstam ska leda utredning om självkörande fordon

Den 12 november 2015 tillsatte regeringen en utredning om och hur dagens regelverk behöver anpassas för självkörande fordon (Dir. 2015:114). Särskild utredare blir Jonas Bjelfvenstam, generaldirektör för Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI.

Självkörande fordon kan bidra till högre trafiksäkerhet, ny teknikutveckling samt minskad miljö- och klimatpåverkan. Men regelverket kan behöva anpassas för att främja utvecklingen. Därför tillsatte regeringen utredningen om självkörande fordon på väg. Slutsatserna ska redovisas senast 1 april 2016. Förslag för att underlätta en introduktion i allmän trafik ska därefter redovisas senast 28 november 2017.

Kontakt

Elin Tibell
Pressekreterare hos infrastrukturminister Anna Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00