Regeringen återupprättar en folkrätts- och nedrustningsdelegation

Regeringen beslutade torsdag den 17 december att inrätta en folkrätts- och nedrustningsdelegation med uppgift att följa och analysera utvecklingen på det humanitärrättsliga området och på nedrustningsområdet.

Ordförklaringar

Ordlista

Delegationens syfte kommer att vara att arbeta fram förslag till svenska ställningstaganden och initiativ i frågor som rör den humanitära rätten och nedrustning, inklusive där dessa överbryggar eller tangerar andra folkrättsliga områden såsom mänskliga rättigheter.

Återupprättandet av delegationen är i linje med regeringens förklaring att mänskliga rättigheter, folkrätt, internationell nedrustning och arbetet mot terrorism och massförstörelsevapen ska vara hörnstenar i svensk utrikespolitik.

Utrikesministern ska vara delegationens ordförande. Delegationen förutses mötas vid två till tre gånger per år. Däremellan kommer arbetet att utföras i arbetsgrupper som ska göra analyser och fungera som idékläckare. Nästa steg blir att utse delegationens ledamöter, som ska vara experter i folkrätts- och nedrustningsfrågor från bland annat riksdagen, Regeringskansliet, myndigheter, det civila samhället och forskarvärlden.

Kontakt

Erik Wirkensjö
Pressekreterare hos utrikesminister Margot Wallström
Telefon 08-405 54 73
Mobil 070-3176471
e-post till Erik Wirkensjö