Åsa Regnér har entledigats
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-

Regeringen bjuder in till dialogmöte om barns digitala utsatthet med fokus på sociala medier

Idag genomför barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér och kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke ett dialogmöte om flickor och pojkars utsatthet för sexuella övergrepp och kränkningar på internet, med tyngdpunkt på sociala medier. Vid mötet deltar berörda myndigheter, frivilligorganisationer inom barnrättsområdet och privata näringslivet.

- Sociala medier är en viktig arena för barn och unga för att umgås, lära känna nya människor men också för att utforska sin identitet. Men det har också blivit en viktigare kontaktväg för förövare av kränkningar och sexuella övergrepp. För att minska barn och ungas utsatthet på internet krävs att alla berörda aktörer blir medvetna om detta vilket dialogen idag syftar till, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Regeringen har för avsikt att kalla till ytterligare en dialog om barns utsatthet på nätet under 2016 för att följa upp hur arbetet fortskrider.

Deltagare vid dialogmötet

Statens medieråd

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Barnombudsmannen

Brottsförebyggande rådet (Brå)

Polismyndigheten, IT Brottscentrum

Stiftelsen Allmänna barnhuset

Bris

ECPAT

Rädda Barnen

UNICEF Sverige

World Childhood Foundation

Facebook

Surfa lugnt

TeliaSonera AB

Com hem

Bredbandsbolaget

NetClean

Kontakt

Darina Agha
T.f. pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00
Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00