Kristina Persson har entledigats, Minister för strategi och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete

-

Statssekreterare Maja Fjaestad leder svensk delegation som diskuterar internets framtid

Den 15-16 december deltar dr Maja Fjaestad, statssekreterare på Statsrådsberedningen, på ett högnivåmöte i New York som ska ta ställning till den framtida kontrollen av internet.

Under två dagar hålls högnivåmötet World Summit on the Information Society i FN. Mötet är avslutningen på en översynsprocess om hur internet ska styras.

Sverige vill inte att stater ensamma ska styra internet

Sverige vill, tillsammans med flera andra länder, inte att stater ensamma ska bestämma hur internet styrs. Ryssland och Kina driver istället på för att kontrollen över internet ska flyttas till ett befintligt eller nytt FN-organ.

Diskussioner som till exempel vilka domännamn som ska få finnas eller vilket innehåll som bör finnas på internet skulle i så fall beslutas i förhandlingar i FN.

- För oss är ett fritt och öppet internet centralt och Sverige kommer att lyfta frågor om jämställdhet och hållbarhet i förhandlingarna. Den svenska delegationen kommer också tydligt driva linjen att en utveckling där kontrollen över internet bestäms av ett FN-organ skulle få negativa konsekvenser såväl för internets tekniska utveckling som för yttrandefrihet och mänskliga rättigheter online, säger Maja Fjaestad.

Under högnivåmötet kommer Maja Fjaestad även att delta i ett panelsamtal arrangerat av UN Women om hur kvinnors tillgång till teknik är en förutsättning för en feministisk utrikespolitik.

Kontakt

Darina Agha
Pressekreterare hos Kristina Persson, minister för strategi- och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete
Telefon (växel) 08-405 10 00