Förordningsändring av vilka personuppgifter för asylsökande som Migrationsverket lämnar till landstinget

Regeringen har i dag, torsdagen den 28 januari, fattat beslut om en förordningsändring som innebär att de uppgifter som Migrationsverket lämnar till landstingen som rör asylsökande ska kompletteras med den asylsökandes hemland, telefonnummer och e-postadress.

Enligt förordningen om hälso- och sjukvård åt asylsökande med flera ska Migrationsverket lämna vissa uppgifter till landstingen om utlänningar som omfattas av lagen. Uppgifterna innefattar namn, födelsedatum, adress, språk, ärendenummer hos Migrationsverket och, i förekommande fall, familjemedlemmar.

Regeringens beslut om förordningsändring innebär att ovan uppgifter kompletteras med den asylsökandes hemland, telefonnummer och e-postadress.

Förordningsändringen är en konsekvens av att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har uppgett att landstingen behöver smidiga rutiner för att komma i kontakt med asylsökande och nyanlända. Kontakten kan exempelvis tas i syfte att öka antalet personer som genomgår en hälsoundersökning. Om landstingen får tillgång till telefonnummer och e-postadress skulle fler personer nås, på ett enklare sätt. Landstingen behöver också känna till vilket land som är den asylsökandes hemland. Det underlättar bokning av tolk för rätt dialekt av aktuellt språk.

Kontakt

Jonatan Holst
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh