Mehmet Kaplan har entledigats, Bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister

-

Pressinbjudan: Mehmet Kaplan tar emot slutbetänkande från utredningen ”Effektivare användning av statens infrastrukturresurser”

Måndagen den 11 januari överlämnar utredningen ”Effektivare användning av statens infrastrukturresurser” sitt slutbetänkande, ”Statens bredbandsinfrastruktur som resurs” (SOU 2016:01), till bostads-, stadsutvecklings- och it-minister Mehmet Kaplan.

Tid: måndag 11 januari, kl. 13.00 – 14.00
Plats: Pressrummet, Rosenbad

Media är välkomna. Anmäl intresse till pressekreterare Martin Kling.

Medtag presslegitimation och kom i god tid.

Kontakt

Martin Kling
Pressekreterare hos bostads-, stadsutvecklings- och it-minister Mehmet Kaplan
Telefon (växel) 08-405 10 00