Aida Hadzialic har entledigats, Gymnasie- och kunskapslyftsminister

-

Regeringen inför sommarlovsstöd till kommuner

I dag, torsdag 21 januari, beslutade regeringen att införa ett sommarlovsstöd till kommuner som planerar att utveckla och genomföra kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för barn mellan 6 och 15 år.

Kommunerna ska med det statliga stödet erbjuda aktiviteter som ger stimulans och personlig utveckling. Alla barn ska behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande. Aktiviteterna ska stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.

- Även om många av oss längtar till sommarens sol och semester lever alltför många barn i fattigdom. Vi vill ge dessa barn en mer meningsfull fritid under sommaren, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic.

För uppdragets genomförande får Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor varje år, till och med 2019, disponera 200 000 000 kronor varav högst 1 300 000 kronor för egna kostnader för hanteringen av detta. Övriga medel ska fördelas till kommunerna som planerar att utveckla och genomföra kostnadsfria sommarlovsaktiviteter. Satsningen är en del av den budgetöverenskommelse som regeringen slöt med Vänsterpartiet kring budgetpropositionen för 2016.

Rättelse

Pressmeddelandet har uppdaterats för att förtydliga att satsningen är en del av den budgetöverenskommelse som regeringen slöt med Vänsterpartiet kring budgetpropositionen för 2016.

Kontakt

Gösta Brunnander
Pressekreterare hos gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic
Telefon (växel) 08-405 10 00