Arkiv: Mehmet Kaplan, Bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister

-

Digitalisering i fokus när industrisamtal hålls på Näringsdepartementet

I dag hålls årets första industrisamtal när branschföreträdare för svensk industri- och industrinära tjänstesektor bjudits in av närings- och innovationsminister Mikael Damberg för att föra samtal om digitalisering och konkurrenskraft.

Ordförklaringar

Ordlista

Regeringens industrisamtal förs tillsammans med företrädare för industrin och med Almega som representerar tjänstesektorn i syfte att diskutera industrins framtidsutmaningar.

Dagens industrisamtal är koncentrerat kring digitaliseringen av Sverige och dess industri. It-minister Mehmet Kaplan kommer under samtalet att berätta om regeringens arbete med digitalisering som verktyg för att uppnå ett mer klimatsmart samhälle, fler jobb och fler bostäder.

Mikael Damberg kommer också under dagen att redogöra för regeringens nya industrialiseringsstrategi - Smart industri.

Kontakt

Ann Wolgers
Pressekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Telefon 08-405 10 00 (växel)
Mobil 072-543 87 07
e-post till Ann Wolgers
Hakim Belarbi
Pressekreterare hos bostads-, stadsutvecklings- och it-minister Mehmet Kaplan
Telefon (växel) 08-405 10 00