Mehmet Kaplan har entledigats, Bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister

-

Digitalisering i fokus när industrisamtal hålls på Näringsdepartementet

I dag hålls årets första industrisamtal när branschföreträdare för svensk industri- och industrinära tjänstesektor bjudits in av närings- och innovationsminister Mikael Damberg för att föra samtal om digitalisering och konkurrenskraft.

Regeringens industrisamtal förs tillsammans med företrädare för industrin och med Almega som representerar tjänstesektorn i syfte att diskutera industrins framtidsutmaningar.

Dagens industrisamtal är koncentrerat kring digitaliseringen av Sverige och dess industri. It-minister Mehmet Kaplan kommer under samtalet att berätta om regeringens arbete med digitalisering som verktyg för att uppnå ett mer klimatsmart samhälle, fler jobb och fler bostäder.

Mikael Damberg kommer också under dagen att redogöra för regeringens nya industrialiseringsstrategi - Smart industri.

Kontakt

Ann Wolgers
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00
Hakim Belarbi
T.f. pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00