Lättare för fordringsägare att driva in skulder över gränserna

Regeringen föreslår en ny lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om kvarstad på bankmedel. Syftet är att göra det lättare för fordringsägare inom EU att driva in sina fordringsanspråk över gränserna. I dag, torsdagen den 25 februari, inhämtar regeringen Lagrådets yttrande över förslaget.

EU antog i maj 2014 en förordning om kvarstad på bankmedel inom EU (kvarstadsförordningen). Det gemensamma för­far­andet syftar till att göra det lättare för fordringsägare inom EU att driva in sina fordringsanspråk över gränserna för att förhindra att gäldenärer snabbt flyttar sina bankmedel mellan bankkonton i olika medlemsstater för att slippa undan att betala sina skulder.

Lagändringarna som krävs för att förordningen ska kunna användas i Sverige föreslås träda i kraft den 18 januari 2017.

Lagrådsremiss: Kvarstad på bankmedel inom EU

Kontakt

Jonatan Holst
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Linda Billung
Rättssakkunnig
Telefon 08-405 47 58