Gabriel Wikström har entledigats, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

-

Aida Hadzialic har entledigats, Gymnasie- och kunskapslyftsminister

-

Åsa Romson har entledigats, Klimat- och miljöminister, vice statsminister

-

Ministrar deltar vid frågestund under Ungdomens riksdag

På fredag, den 5 februari, får gymnasieelever från hela Sverige möjlighet att prova hur det är att vara politiker i Sveriges riksdag. Bland annat kommer eleverna att framföra debattinlägg och få möjlighet att ställa frågor till ministrar i regeringen.

Drygt 120 klasser har skrivit motioner och debattinlägg till en debatt om framtidens energiförsörjning. I riksdagshuset kommer representanter för klasserna att arbeta i utskott med motionerna och därefter framföra sina debattinlägg i kammaren. Dessutom får eleverna chans att ställa frågor till finansminister Magdalena Andersson, gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic, klimat- och miljöminister Åsa Romson, närings- och innovationsminister Mikael Damberg, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström under en frågestund - allt under ledning av talmannen, riksdagsledamöter och tjänstemän. Energikommissionens ordförande, energiminister Ibrahim Baylan kommer att vara på plats i kammaren för att lyssna på elevernas debattinlägg för att sedan ta emot inläggen i tryckt form.

Program

7.30 Entrén vid Riksplan öppnas.

9.20 Samling i kammaren.

9.30 Talman Urban Ahlin öppnar Ungdomens riksdag.

9.45 Utskottsupprop.

10.00 Utskottsmöten: Motioner diskuteras under ledning av riksdagsledamöter och föredragande. Utskottet tar ställning till om det ska bifalla eller avslå motionerna.

11.45 Lunch i Sammanbindningsbanan.

12.45 Aktuell debatt om framtidens energiförsörjning.

14.50 Energikommissionens ordförande Ibrahim Baylan.

15.00 Frågestund med statsråd.

16.00 Avslutning.

Kontakt

Gösta Brunnander
Pressekreterare hos gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic
Telefon (växel) 08-405 10 00