Anders Ygeman har entledigats, Inrikesminister

-

Rapport från Europarådets kommitté mot tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (CPT)

I maj 2015 besökte CPT Sverige. De besökte då Polismyndigheten, flera häkten, ett fängelse, ett förvar och en rättspsykiatrisk klinik. Regeringen har begärt att CPT ska offentliggöra den rapport som grundar sig på besöket.

– Kommitténs granskning är viktig för att vi ska kunna förbättra situationen i bland annat häkte och fängelse. Regeringen påbörjade förra året ett arbete för att få ner de långa häktningstiderna vilket återkommer i kommitténs kritik, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Den allvarligaste kritiken gäller användningen av restriktioner i häkten och den isolering som den många gånger leder till. Regeringen tillsatte i juli en utredning för att undersöka hur Sverige kan förbättra situationen. Regeringen har också gett Brottsförebyggande rådet i uppdrag att kartlägga situationen i häkte för att få ökad kunskap om användningen av restriktioner och tillämpningen av isoleringsbrytande åtgärder.

I rapporten konstaterar CPT att risken för att frihetsberövade personer i Sverige ska utsättas för våld av polis eller av personal vid häkten, fängelser och förvar är liten. De frihetsberövade personer som CPT intervjuade talade också positivt om personalen, som ansågs välutbildad och professionell. Överlag var den materiella standarden god.

Några av de problem som CPT tidigare pekat på har Sverige lyckats lösa, så som överbeläggningen i svenska fängelser. Det finns i dag också större möjligheter till meningsfull sysselsättning för intagna i fängelser.

Sverige ska besvara rapporten i slutet på maj 2016.

Rapporten, och en sammanfattning, finns på Europarådets webbplats, på engelska

Kontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman och justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00