Snabbare analys av bevis för häktade personer

Inrikesminister Anders Ygeman har i dag, måndagen den 1 februari, mottagit Statskontorets slutsatser i frågan om häktningstiderna kan kortas genom att förändra hanteringen av forensiska undersökningar.

Ordförklaringar

Ordlista

Regeringen gav den 23 juli 2015 Statskontoret i uppdrag att utreda om och i så fall hur hanteringen av forensiska (rättsmedicinska) undersökningar kan förändras för att korta häktningstiderna.

— De tekniska undersökningarna ska bli bättre, effektivare och snabbare för att människor ska slippa sitta häktade onödigt länge, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Statskontoret överlämnade idag sina slutsatser till Anders Ygeman och redovisade förslag på åtgärder för en snabbare forensisk process.

— Jag förutsätter att inblandade aktörer snarast påbörjar arbetet med att genomföra förslagen för att få ner omotiverat långa häktningstider, fortsätter Anders Ygeman.

Statskontoret föreslår bland annat att åklagare ska bli mer aktiva vid beställningar av forensiska undersökningar och att Nationellt forensiskt centrum ska utveckla sina processer kring hur förtursärenden prioriteras. Det föreslås också att arbetet med sökning och analys av DNA ska prioriteras och att en insats ska göras under 2016 för att få ner ledtiderna när det gäller vapenärenden.

Kontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-504 36 70
e-post till Victor Harju