Uppdrag om socialt företagande

Enheten för främjande och förenkling vid Näringsdepartementet har i dag fått i uppgift att se över hur man kan stärka socialt företagande och sociala innovationer. Arbetet kommer att bedrivas av Lars Bryntesson.

Syftet är att främja den sociala ekonomin och stärka social innovationskraft. Målet är att ta fram förslag på hur näringspolitiken kan bidra till att stärka det sociala företagandet.

Uppgiften är att:

  • Kartlägga befintliga statliga insatser
  • Identifiera de huvudsakliga flaskhalsarna
  • Beakta områdena kapitalförsörjning, företagsrådgivning, informations- och kunskapsutveckling, samt innovationsfrämjande
  • Analysera och ge förslag på och/eller ändra näringspolitisk samt arbetsmarknadspolitisk inriktning
  • Ge förslag på omfördelning av stöd, ansvar och insatser mellan de båda politikområdena och dess myndigheter

Arbetet beräknas vara klart den 31 maj 2016.

Kontakt

Ann Wolgers
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00