Anna Johansson har entledigats, Infrastrukturminister

-

Bärgning av långa fordon förenklas

Regeringen beslutade i dag om en ändring i trafikförordningen som innebär att det blir lättare att bärga lastbilar, bussar och andra längre fordonskombinationer.

Enligt gällande regler i trafikförordningen behövs i dag ett särskilt tillstånd vid bärgning av fordonskombinationer som under bärgning blir längre än 24 meter. När fordonskombinationer delats har bärgningstiden fördröjts. Stillastående fordon i vägbanan kan även utgöra en trafikfara för övriga medtrafikanter. Bärgningsbranschen såväl som buss- och åkeriföretag har länge efterfrågat ett smidigare och mer trafiksäkert sätt att kunna bärga bussar och lastbilar.

Regeringen har infört en ny skrivning i 12 kap. 1 § trafikförordningen (1998:1276). Den nya skrivningen innebär att bärgning av längre fordonskombinationer kan ske utan särskilt undantag. Den nya skrivningen lyder: Om omständigheterna kräver det och särskild försiktighet iakttas får bärgning utföras trots 4 kap. 17 § första och andra styckena. Ändringen är en regelförenkling för åkerier, bussföretag och bärgningsbranschen. Den innebär att långa fordon samt delbara fordonskombinationer kan bärgas enklare och vid ett och samma bärgningstillfälle.

- Regeringen arbetar för att öka säkerheten på de svenska vägarna än mer. Detta beslut är en del i det arbetet. Nu blir det enklare att bärga långa lastbilar och bussar så snabbt som möjligt och med mindre krångel, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

Den nya förordningsändringen träder i kraft den 1 maj 2016.

Kontakt

Elin Tibell
Pressekreterare hos infrastrukturminister Anna Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00