Ett enklare och öppnare tillträdessystem för högskolan ska utredas


Regeringen har i dag fattat beslut om att hela systemet för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå ska utredas. Syftet med denna helhetsöversyn är att skapa ett öppnare och enklare system.

Tillträdessystemet har lappats och lagats flera gånger för att bland annat anpassas till nya bestämmelser för gymnasieskolan.

– Konsekvensen har blivit att för den blivande studenten är systemet ofta svårbegripligt och oförutsebart. Det ska vi nu ändra på. Bara med utbildning av högsta kvalitet kan Sverige möta den globala konkurrensen om kunskap och då måste vi också ha ett öppnare och mer transparent system för tillträdet till högskolan, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Utredaren ska bland annat särskilt analysera och lämna förslag till hur grundläggande behörighet kan uppnås genom arbetslivserfarenhet, överväga om högskoleprovet ska få en mer begränsad roll i urvalet jämfört med i dag och i så fall lämna förslag till denna roll, och analysera och ta ställning till om ett system med meritpoäng ska finnas eller inte.

Utredare blir Jörgen Tholin, universitetsdirektör vid Göteborgs universitet.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 mars 2017.

Kontakt

Maria Soläng
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00