Förnyelse av Karolinska institutets styrelse

Regeringen anser att det finns ett behov av förnyelse i styrelsen för Karolinska institutet, KI, och har därför i dag fattat beslut om ett nytt uppdrag till den nomineringsgrupp som föreslår externa ledamöter till KI:s styrelse.

Beslutet går ut på att nomineringsgruppen ska återkomma till regeringen med ett förslag som innebär delvis nya ledamöter i styrelsen vid KI.

- Jag ser mycket allvarligt på det som har framkommit om vad som har hänt vid KI. För att ett högt förtroende för verksamheten vid KI ska kunna återskapas är därför en förnyelse av styrelsen nödvändig, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Regeringen utser också förre universitetskanslern Lars Haikola till ny ledamot i nomineringsgruppen. Lars Haikola har stor kunskap och mångårig erfarenhet från högskolesektorn.

Förslaget ska redovisas senast 1 april 2016. Styrelsens förordnande gäller från 1 maj 2016 till 30 april 2017, samma period som för övriga lärosäten.

Kontakt

Maria Soläng
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00