Förslag om nya tjänster i RUT-avdraget

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att RUT-avdraget ska utökas till att gälla fler trädgårdstjänster, flyttjänster och it-tjänster i hemmet

Ordförklaringar

Ordlista

I en lagrådsremiss som har lämnats till Lagrådet i dag föreslår regeringen att RUT-avdraget ska utvidgas så att skattereduktion ges för fler trädgårdstjänster, flyttjänster och för it-tjänster i hemmet. Förslaget är en del av den uppgörelse om insatser med anledning av flyktingkrisen som träffats mellan regeringen, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.

Kontakt

Fredrik Kornebäck
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon 08-405 10 00 (växel)
Mobil 072-543 84 87
e-post till Fredrik Kornebäck, via registrator
Peter Österberg
Kansliråd/Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 48 97