Gustav Fridolin deltar vid en OECD-konferens i Berlin om lärarnas betydelse för skolresultat

Den 3-4 mars deltar utbildningsminister Gustav Fridolin vid en OECD-konferens i Berlin med fokus på lärarprofessionens betydelse för goda resultat i skolan.

Ordförklaringar

Ordlista

Konferensen "International Summit on the Teaching Profession", (ISTP) är det 6:e toppmötet i sitt slag där den politiska, akademiska och den fackliga nivån är representerad på samma möte. Ländernas respektive ministrar, experter och ordförande för lärarfacken diskuterar och samtalar om läraryrkets utveckling.

Kontakt

Emma Stark
Pressekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin
Telefon 08-405 10 00
Mobil 072-5511605
e-post till Emma Stark