Anna Johansson har entledigats, Infrastrukturminister

-

Infrastrukturministern besöker Tesla Motors i Upplands Väsby

Onsdag 2 mars besöker Anna Johansson Tesla Motors i Upplands Väsby. Regeringen arbetar för att transportsektorns andel av utsläppen ska minska och nå en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Därför är verksamheter som Tesla Motors intressant att höra mer om.

- Tesla Motors är en av de aktörer som bidrar till intresset för elbilar, vilket regeringen ser positivt på. Fossilfria transporter kräver en kombination av åtgärder. Effektiviseringar i transportsystem och energieffektivare fordon, bland annat genom eldrift för att minska behovet av energi. För att täcka kvarvarande energibehov behövs även en ökad tillgång på hållbara biodrivmedel. Regeringen har beslutat om ett antal åtgärder för att minska transporternas utsläpp, ett exempel är Klimatklivet som infördes 2015. Det är ett statligt program för lokala klimatinvesteringar om totalt 1925 miljoner kronor för åren 2015-2018. Stödet går till klimatinvesteringar i bland annat laddinfrastruktur, produktion av biogas och tankstationer för biobränslen. Det ska bli spännande att höra om Tesla Motors planer i Sverige framöver, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

Tid: Onsdag 2 mars kl. 14.00
Plats: Kanalvägen 16, 194 61 Upplands Väsby

Media är välkomna under hela besöket. För mer information eller intervjuförfrågningar kontakta Elin Tibell.

Kontakt

Elin Tibell
Pressekreterare hos infrastrukturminister Anna Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00