Anders Ygeman har entledigats, Inrikesminister

-

Lagändringar för att motverka missbruk av svenska pass

Regeringen har i dag, torsdagen den 3 mars, utfärdat de lagändringar som riksdagen beslutat om för att minska tillgången till svenska pass som kan missbrukas.

– Ändringarna kommer att minska antalet svenska pass som kan utnyttjas för brottsliga handlingar. Det är alltför många svenska pass som försvinner trots att giltighetstiden inte har gått ut, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Ändringarna innebär att svenska medborgare inte längre ska kunna få ut ett obegränsat antal pass efter förlustanmälningar. Som huvudregel ska högst tre vanliga pass kunna beviljas under en femårsperiod. För att minska risken för att innehav av flera pass missbrukas, ska även ett vanligt pass som regel återkallas och spärras när ett provisoriskt pass utfärdas för passinnehavaren. För små barn vilka genomgår väsentliga förändringar av utseendet under uppväxtåren, sänks giltighetstiden för vanligt pass från fem år till tre år. Lagändringarna träder i kraft den 15 april 2016.

Samtidigt har regeringen beslutat att ett provisoriskt pass alltid ska utfärdas med ett begränsat giltighetsområde som motsvarar den sökandes behov. Även denna åtgärd, som syftar till att ytterligare motverka missbruket av svenska pass, träder i kraft den 15 april 2016.

Kontakt

Rasmus Lenefors
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Anna Westin
Rättssakkunnig
Telefon 08-405 48 78