Pressinbjudan: Miljömålsberedningen överlämnar sitt delbetänkande ”Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige”

Miljömålsberedningen överlämnar onsdagen den 9 mars sitt delbetänkande med förslag till en klimatlag och klimatmål till klimat- och miljöminister Åsa Romson. I samband med detta äger en pressträff rum.

Ordförklaringar

Ordlista

Tid: Onsdagen den 9 mars kl. 13:30
Plats: Pressrummet, Rosenbad

Pressträffen kommer att webbutsändas på regeringens webbplats: www.regeringen.se

Medtag presslegitimation

Kontakt

Helena Hellström Gefwert
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Åsa Romson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Anders Wijkman
Ordförande i miljömålsberedningen
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-630 10 52