Åsa Romson har entledigats, Klimat- och miljöminister, vice statsminister

-

Pressinbjudan: Miljömålsberedningen överlämnar sitt delbetänkande ”Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige”

Miljömålsberedningen överlämnar onsdagen den 9 mars sitt delbetänkande med förslag till en klimatlag och klimatmål till klimat- och miljöminister Åsa Romson. I samband med detta äger en pressträff rum.

Tid: Onsdagen den 9 mars kl. 13:30
Plats: Pressrummet, Rosenbad

Pressträffen kommer att webbutsändas på regeringens webbplats: www.regeringen.se

Medtag presslegitimation

Kontakt

Helena Hellström Gefwert
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Anders Wijkman
fd Ordförande i miljömålsberedningen
Mobil 070-630 10 52