Svensk miljöpolitik och hållbara investeringar fokus för Per Bolund på Sustainability Summit i London

Tisdagen den 15 mars besöker Per Bolund London för att delta på konferensen ”The Sustainability Summit” anordnad av tidskriften the Economist. Under konferenstemat ”Adapt or die” delar deltagarna med sig av sina erfarenheter och diskuterar vad en smartare miljöpolitik kan leda till och hur den kan förverkligas.

Finansmarknadsminister Per Bolund kommer att delta under programpunkten "Embedding sustainability into national policy" där exempel hämtas från olika länders miljöpolitik. Per Bolund kommer att dela med sig av svenska erfarenheter, som det svenska miljömålssystemet, elcertifikatssystemet och koldioxidskatt. Ministern kommer även att poängtera vikten av att finanssektorn på allvar tar hänsyn till miljö- och klimatrisker och styr om kapitalet mot ekonomiskt och miljömässigt hållbara investeringar.

Per Bolund kommer även att besöka Social Finance UK som har lett utvecklingen av sociala obligationer i Storbritannien. Sociala obligationer finansierar preventiva insatser inom den offentliga sektorn. Eventuella kostnadsminskningar utgör en grund till avkastning för privata investerare. Besöket syftar till att öka kunskapen inom ett område som aktiverar privat kapital på områden som hittills varit eftersatta.

Kontakt

Martin Kling
Pressekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-539 57 29
e-post till Martin Kling, via registrator