150 miljoner till satsning på gymnasieskolors introduktionsprogram

Regeringen satsar på att stärka introduktionsprogram vid utsatta gymnasieskolor. I vårändringsbudgeten för 2017 avsätts 150 miljoner kronor för ändamålet. Vårändringsbudgeten bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

- Introduktionsprogrammen har växt de sista åren och för att öka andelen elever som blir behöriga till nationellt program tillför regeringen i samarbete med Vänsterpartiet 150 miljoner kronor för att stärka utbildningarna, säger Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Utgångspunkten för satsningen på utsatta gymnasieskolors introduktionsprogram är att medlen fördelas utifrån de behov som finns hos huvudmännen. Det kan handla om anställning av olika personalkategorier. Även samverkan med det civila samhället eller insatser för ökad kontakt med vårdnadshavare är åtgärder som ryms inom satsningen.

Kontakt

Helena Paues
Pressekreterare hos Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister
Telefon 08-405 39 06
Mobil 072-209 45 20
e-post till Helena Paues