Ibrahim Baylan och Mikael Damberg medverkar på konferensen ”Vem f-n tar ansvar?”

Måndag 20 mars medverkar närings- och innovationsminister Mikael Damberg och samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan på konferensen ”Vem f-n tar ansvar?” som arrangeras av kommunerna Borlänge, Nässjö, Lindesberg och Falköping i samverkan med Sveriges kommuner och landsting (SKL).

På konferensen samlas kommuner, beslutsfattare, landsting och civilsamhälle för att diskutera framtiden med fokus på det gemensamma ansvaret för ett hållbart asyl- och flyktingmottagande och jobbskapande i hela landet.

- Att bryta segregationen är en av Sveriges stora utmaningar. En grundsten i den svenska modellen är ett samhälle som håller ihop. Regeringen har från dag ett prioriterat arbetet för minskad klyftor genom kraftfulla investeringar i jobb, utbildning och brottsbekämpning. Ska vi lyckas behöver hela samhället bidra samtidigt som vi ska utnyttja ny kunskap och nya verktyg, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

Närings- och innovationsministern kommer att hålla ett anförande om regeringens arbete för tillväxt och utveckling i hela landet.

- Regeringen arbetar för att fler företag ska skapa, växa och exportera. Att fler jobb skapas i hela landet är en förutsättning för att andra utmaningar, som asylmottagande och integration lyckas. Kommuner, landsting och näringslivet har alla en roll att spela och därför uppskattar jag initiativ som verkar i den riktningen, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Under konferensen kommer ett antal rundabordssamtal att hållas där statssekreterare från Näringsdepartementet, Utbilningsdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet medverkar.

Kontakt

Daniel Ferreira
Pressekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-1355692
e-post till Daniel Ferreira
Gunilla Hjalmarson
Pressekreterare hos energiminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Vad gör regeringen?

Regeringens etableringspaket
Regeringens fokus är att skapa fler jobb, minska klyftorna och öka sammanhållningen i Sverige. För att korta tiden från nyanländas ankomst till arbete reformeras arbetet för nyanländas etablering. Syftet med regeringens etableringspaket är att nyanlända snabbare ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden.

Kompetens för Sverige

Allt fler företag och organisationer har svårt att hitta arbetskraft med rätt utbildning och erfarenhet. Det gäller både arbeten som kräver längre högskoleutbildning och arbeten som kräver kortare yrkesutbildning. Här kan du ta del av regeringens samlade insatser på området.