Pressträff med anledning av ytterligare åtgärder för att stärka försvaret

Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har kommit överens om ytterligare satsningar för att stärka den operativa förmågan i krigsförbanden och säkerställa den samlade förmågan i totalförsvaret. Uppgörelsen har skett inom ramen för Försvarsbeslutet 2015.

Plats: Presscentret, riksdagen

Med anledning av detta anordnas en pressträff med försvarsminister Peter Hultqvist (S) och övriga medlemmar i försvarsgruppen: Åsa Lindestam (S), Anders Schröder (MP), Hans Wallmark (M), Daniel Bäckström (C) och Mikael Oscarsson (KD) i riksdagens presscenter.

Tid: 11.30
Plats: Presscentret, riksdagen

Välkomna!

Kontakt

Marinette Nyh Radebo
Pressekreterare hos försvarsminister Peter Hultqvist
Telefon 08-405 25 15
Mobil 072-238 77 44
e-post till Marinette Nyh Radebo
Per Sandström
Presskommunikatör, Försvarsdepartementet
Telefon 08-405 82 66
Mobil 070-351 52 74
e-post till Per Sandström