Regeringen vill se fler åtgärder för att förebygga avfall

Ett nytt lagförslag ska ge regeringen möjlighet att besluta om avfallsförebyggande åtgärder. Det föreslagna bemyndigandet kan användas för att införa ett förbud mot mikrokorn av plast i kosmetiska produkter.

Regeringen föreslår i en proposition att regeringen, eller den myndighet regeringen bestämmer, ska kunna besluta om föreskrifter om avfallsförebyggande åtgärder. Åtgärderna ska vara av särskild betydelse för skyddet av människors hälsa eller miljön.

Det föreslagna bemyndigandet kan till exempel användas för att införa ett förbud mot mikrokorn av plast i kosmetiska produkter.

– Plast i haven är ett av våra allvarligaste globala miljöproblem. Vi arbetar nu med ett förbud mot mikroplaster i kosmetiska produkter eftersom plaster i sådana produkter är helt onödiga. Det finns redan flera alternativa material som kan användas istället, säger miljöminister Karolina Skog

Ungefär 40 ton mikroplast från kosmetiska produkter beräknas årligen hamna i Östersjön. När mikroplasterna väl har nått havsmiljön kan de inte samlas in. Mikroplasterna har en mycket lång nedbrytningstid och under den tiden kan de skada vattenlevande organismer och fungera som bärare av miljögifter.

Straff för att samla in elavfall från hushåll utan tillstånd

I propositionen, som nu ska lämnas till riksdagen, föreslår regeringen även att det införs ett straff för att samla in elavfall från hushåll utan tillstånd. Insamling av avfall är ofta förenad med risker för människors hälsa och miljön om den inte sköts på rätt sätt. Ett tillståndskrav infördes därför 2014. För att tillståndsplikten ska bli effektiv bör den som bedriver otillåten insamling kunna straffas.

Kontakt

Hanna Björnfors
Pressekreterare hos miljöminister Karolina Skog
Telefon 08-405 10 00 (växel)
Mobil 072-500 92 11
e-post till Hanna Björnfors, via registrator