Hur ska Sverige leva upp till hållbarhetsmålen inom Agenda 2030?

Samverkan och partnerskap mellan den offentliga sektorn och den privata sektorn ligger i fokus när civilminister Ardalan Shekarabi besöker Sandviken för att hålla dialogmöte om det lokala genomförandet av Agenda 2030.

Tid:
Plats: Conference Center, Fredriksgatan 6, Sandviken

Utgångspunkt tas i det stora företagets betydelse för den lilla kommunen, om samverkan på orter där ett stort företag har en helt avgörande betydelse för bygden och tar ett stort ansvar. Utmaningarna är globala men lösningarna företrädelsevis lokala genom att kommuner verkar och samråder med bl.a. näringslivet och civilsamhället. På den lokala nivån finns erfarenheter och ett stort engagemang för hållbarhetsfrågor som behöver tas tillvara.

Vid mötet deltar bl.a. representanter från Sandvik, Sandvikens kommun, Region Gävleborg, fackliga organisationer och elever från Göranssonska skolan.

Mötet är det tredje av fyra tematiska dialogmöten runt om i landet och kommer att utgöra underlag till Sveriges redovisning av genomförande av Agenda 2030 vid FN:s politiska högnivåforum i juli 2017.

Medtag presslegitimation

Välkomna!

Kontakt

Peter Skeppström
Pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00