Rätt att fullfölja introduktionsprogram i gymnasieskolan efter flytt till annan kommun

Regeringen har i dag beslutat att lämna en proposition till riksdagen med förslag om att förtydliga skollagen gällande elevens rätt att fullfölja ett introduktionsprogram i gymnasieskolan efter flytt till en annan kommun.

Elever som inte är behöriga till ett nationellt program kan på ett introduktionsprogram i gymnasieskolan läsa ämnen som ger möjlighet att gå vidare till ett nationellt program eller en annan utbildning – eller till arbetsmarknaden. Gymnasieutredningen (SOU 2016:77) har belyst att det finns en otydlighet i skollagen när det är fråga om elevers rätt att fullfölja ett introduktionsprogram efter flytt till en annan kommun. Utredningen anser dock att det redan följer av de allmänna bestämmelserna i skollagen att en sådan rätt finns och att den också gäller asylsökande som har påbörjat utbildningen före 18 år och som flyttar till en annan kommun efter att de har fyllt 18 år.

I propositionen föreslås en ändring i skollagen som förtydligar att en elev har rätt att fullfölja ett introduktionsprogram efter flytt till en annan kommun. Rätten avser såväl det påbörjade introduktionsprogrammet som ett annat introduktionsprogram i den nya hemkommunens gymnasieskola och, under vissa förutsättningar, i en fristående gymnasieskola.

– För att kunna etablera sig på arbetsmarknaden eller läsa vidare krävs att du har en slutförd gymnasieutbildning och gymnasieskolans introduktionsprogram är en mycket viktig pusselbit. Med det här förslaget kommer alla elever att vara säkra på att få fortsätta på introduktionsprogrammet även om de flyttar till en annan kommun, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 november 2017.

Kontakt

Helena Paues
Pressekreterare hos Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister
Telefon 08-405 39 06
Mobil 072-209 45 20
e-post till Helena Paues