Preliminär fördelning av välfärdsmiljarder 2018

För att ge kommuner och landsting planeringsförutsättningar inför 2018 redovisar Finansdepartmentet i dag en preliminär fördelning av 7 av de 10 välfärdsmiljarderna till kommunerna och landstingen 2018 som fördelas med hänsyn till flyktingmottagandet.

Fördelningen baseras på antalet asylsökande i maj 2017 och antalet kommunmottagna 2013-2017. De 3 miljarder kronor som återstår av välfärdsmiljarderna fördelas via anslaget för kommunalekonomisk utjämning med ett enhetligt belopp per invånare.

Den definitiva fördelningen av de 7 miljarderna som fördelas med hänsyn till flyktingmottagandet kommer att redovisas i september i samband med att budgetpropositionen för 2018 presenteras. Fördelningen fastställs formellt av regeringen i december efter att riksdagen behandlat budgetpropositionen för 2018.

 

Bakgrund:

Våren 2016 presenterade regeringen en permanent satsning till kommuner och landsting med 10 miljarder kronor fr.o.m. 2017. Förslag om detta lämnades i budgetpropositionen för 2017. 

Kontakt

Gösta Brunnander
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-544 28 66
e-post till Gösta Brunnander, via registrator