Landsbygdsministern sparkar igång nationellt matsvinnsarbete

Onsdagen den 4 oktober bjuder landsbygdsminister Sven-Erik Bucht in till en kickoff för nationellt matsvinnsarbete som anordnas av Näringsdepartementet tillsammans med Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Naturvårdsverket.

Tid:
Plats: Bankhallen, Miljö- och energidepartementet, Malmtorgsgatan 3

Under dagen presenteras bland annat erfarenheter från framgångsrikt matsvinnsförebyggande arbete i Storbritannien och Norge och hur de där samarbetar för att minska svinnet i hela livsmedelskedjan. Frågan om hur vi långsiktigt ska arbeta i Sverige kommer att diskuteras och det ges möjlighet att ge inspel till den nationella handlingsplan för minskat matsvinn som håller på att tas fram av Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Naturvårdsverket.

Anmälan krävs, antalet plaster är begränsat.

Kontakt

Maria Soläng
Pressekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-2061947
e-post till Maria Soläng

Mer om livsmedelsstrategin

Livsmedelsstrategin omfattar hela livsmedelskedjan, från produktionen av råvaror från jorden, havet och skogen till livsmedelsindustri, export, handel, konsument, offentliga sektorns konsumtion, restaurang och måltidupplevelser. Strategin ska ses som en plattform utifrån vilken livsmedelspolitiken ska utformas fram till 2030 och anger förutsättningarna för det fortsatta långsiktiga arbetet för en konkurrenskraftig livsmedelskedja. Livsmedelsstrategin överlämnades till Riksdagen den 30 januari. Den 20 juni 2017 beslutade riksdagen att anta livsmedelsstrategin efter sedvanlig riksdagsbehandling.

Regeringens åtgärder för att nå målen i livsmedelsstrategin samlas i en handlingsplan som uppdateras löpande.