Policy för miljö- och klimatfrågor inom svenskt utvecklingssamarbete 2010-2014

Ladda ner:

Policyn fastställer grundläggande principer och anger på ett övergripande plan regeringens ställningstagande inom utvecklingssamarbetet gällande miljö- och klimatfrågor.

Sverige ska särskilt inrikta verksamheten på följande områden:
- Förstärkt institutionell kapacitet inom offentlig förvaltning
- Förbättrad livsmedelstillgång och hållbart nyttjande av ekosystemtjänster
- Förbättrad vattenresurshantering, ökad tillgång till rent vatten och grundläggande sanitet
- Ökad tillgång till hållbara energialternativ
- Hållbar utveckling av städer