It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige Diarienummer: N2011.12

Ladda ner:

För att möta de utmaningar som finns både internationellt och nationellt vill regeringen ta till vara de möjligheter som digitaliseringen ger och har därför fattat beslut om It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige och föreslagit ett nytt mål för it-politiken, Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Diarienummer 2011/342/ITP

Beställ dokument

Frågor markerade med en asterisk * måste besvaras.

Skicka ditt formulär