Avgifter inom ramen för ett utbildningssamarbete inom högskoleutbildning Diarienummer: U2014/3798/UH

Ladda ner:

Denna promemoria har utarbetats inom Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). Promemorian innehåller förslag i fråga om avgifter inom ramen för ett utbildningssamarbete inom högskoleutbildning.