Tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner

Ladda ner:

Ordförklaringar

Ordlista

2015 års betaltjänstutredning har överlämnat delrapporten Tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner. Uppdraget i övrigt ska slutredovisas senast den 30 juni 2016.