Elmarknadslag ID-nummer: Ds 2017:44

Ansvarig: Miljö- och energidepartementet

I promemorian finns ett förslag till en ny elmarknadslag, som ersätter den nuvarande ellagen (1997:857).

Ladda ner:

Syftet med förslaget är främst att göra en redaktionell och systematisk bearbetning av den gällande elmarknadslagstiftningen. Promemorian innehåller dock förslag till materiella ändringar av mindre ingripande karaktär. I detta avsnitt finns en sammanfattning av förslagen.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Elmarknadslag

    I promemorian finns ett förslag till en ny elmarknadslag, som ersätter den nuvarande ellagen (1997:857).

Remiss av Elmarknadslag, Ds 2017:44

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition

Förordningsmotiv

Skrivelse